PGE Giganty Mocy - Pierwsze w Polsce muzeum o węglu i energii. Doskonały pomysł na wycieczkę szkolną. Muzeum w Łódzkiem atrakcyjne dla rodzin z dzieckiem, dziećmi, rodziną.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Jesteś nauczycielem? Zorganizuj lekcje w Gigantach!

wydarzenia


Cieszy nas, że odwiedzasz tę stronę!

Dla nas oznacza to, że edukacja dzieci i młodzieży jest bliska Twojemu sercu. Chcemy wesprzeć Cię w Twojej pracy oferując ciekawe zajęcia edukacyjne prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz eksponatów z takich dziedzin naukowych, jak: geografia, biologia, ekologia, fizyka, czy edukacja regionalna.

Możesz skorzystać z naszej oferty i zaprosić swoich wychowanków na audiowycieczkę geograficzną z nowoczesnymi audioprzewodnikami, bądź przygotować własną lekcję w przestrzeni naszej Ekspozycji.

NOWA AUDIOWYCIECZKA GEOGRAFICZNA

Przekazuj wiedzę w prosty i nowoczesny sposób – przy wykorzystaniu audioprzewodników wyposażonych w audiowycieczkę ze słuchowiskiem, stanowiącą uzupełnienie wiedzy z zakresu przyrody i geografii dla klas VI-VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich.

Podczas zwiedzania PGE Gigantów Mocy z audioprzewodnikiem, Twoi uczniowie rozwiązywać będą zadania zawarte w treści słuchowiska i wpisywać je do specjalnie przygotowanej karty pracy. Przy pomocy angażujących treści i wskazówek zawartych w audiowycieczce będą się doskonale bawić, ćwicząc podzielność uwagi, koncentrację oraz zapamiętywanie.

Pomoce dydaktyczne: 
- audioprzewodniki w języku polskim
- wydrukowana karta pracy ucznia

Cena biletu zwiedzania z audioprzewodnikiem dla grup zorganizowanych (liczących min. 10 osób)
- 10 zł za 1os. – przy rezerwacji on-line 
- 12 zł za 1os. – przy zakupie biletów w kasach MCK PGE Gigantów Mocy

Rezerwuję termin i kupuję bilet 

Formularz zgłoszeniowy bezpłatnego korzystania z przestrzeni Ekspozycji PGE Giganty Mocy dla szkół KLIK

 

PRZESTRZEŃ ODDANA NAUCE

Chciałbyś zorganizować lekcję w naszym muzeum? Świetnie, ponieważ posiadamy wiele eksponatów – okazów paleontologicznych, plansz i pomocy dydaktycznych, z których możesz skorzystać całkiem nieodpłatnie. W naszych salach możesz zorganizować następujące zajęcia:

LEKCJA BIOLOGII I GEOGRAFII

 W SALI WEHIKUŁ CZASU – gdzie poznasz historię największych wynalazków i odkryć geograficznych, stanowiących punkt zwrotny w dziejach ludzkości i historii Ziemi. W sali tej dowiesz się więcej o nowatorskich rozwiązaniach, które zmieniły życie codzienne społeczeństw, jak: pierwsza analityczna maszyna obliczeniowa, ruchoma czcionka drukarska, współczesna żarówka, czy silnik parowy. 

 W SALI WIOSNA – skąd przeniesiesz się do czasu, w którym większość terytorium Polski zajęta była przez ciepłe morze zamieszkałe przez amonity i belemnity, jeżowce oraz gąbki żyjące na jego dnie.
Propozycje tematów zajęć i zagadnień edukacyjnych do poruszenia podczas lekcji: transgresja i regresja morska, dryf kontynentów, paleontologia i skamieniałości.

 W  SALI LATO – prezentującej miocen, czyli okres, w którym doszło do wykształcenia się w okolicach Bełchatowa złóż węgla brunatnego.
Propozycje tematów zajęć i zagadnień edukacyjnych do poruszenia podczas lekcji: ewolucja roślin, palinologia, powstawanie złóż węgla

 W  SALI JESIEŃ – podejmującej tematykę aktywności tektonicznej w obrębie Polski centralnej w okresie paleogenu oraz powstawania złóż węgla brunatnego w rejonie Bełchatowa.
Propozycje tematów zajęć i zagadnień edukacyjnych do poruszenia podczas lekcji: skały i minerały, rodzaje węgla, łańcuch węglowy

 W  SALI ZIMA - poświęconej epoce plejstocenu i zlodowaceniom, które w tym czasie miały miejsce.
Propozycje tematów zajęć i zagadnień edukacyjnych do poruszenia podczas lekcji: otoczaki, bursztyny, migracja roślin, zwierzęta epoki lodowcowej, drzewo genealogiczne człowieka.

 W  SALI BUDZENIE – przenoszącej zwiedzającego do wyrobiska kopalni węgla brunatnego Bełchatów i przybliża pracę górników w odkrywce.
Propozycje tematów zajęć i zagadnień edukacyjnych do poruszenia podczas lekcji: ciąg technologiczny pracy koparki, rodzaje koparek górniczych, tradycje braci górniczej

LEKCJA EDUKACJI REGIONALNEJW SALI PORANEK – przybliżającej historię rozwoju gospodarczego Bełchatowa oraz regionalne tradycje górnicze.

LEKCJA FIZYKI W  SALI POŁUDNIE I POPOŁUDNIE  poświęconej elektrowni Bełchatów i produkcji prądu elektrycznego.
Propozycje tematów zajęć i zagadnień edukacyjnych do poruszenia podczas lekcji: prezentacja postaci wybitnych fizyków i ich odkryć i wynalazków związanych z elektrycznością i magnetyzmem, schemat przemian energii, zasady działania turbiny i generatora, cykl technologiczny produkcji energii elektrycznej.

LEKCJA EKOLOGII W SALI WIECZÓR I NOC – poświęconym ochronie środowiska oraz rekultywacji terenów pokopalnianych.
Propozycje tematów zajęć i zagadnień edukacyjnych do poruszenia podczas lekcji: pojęcie ekologii, rekultywacji, sposoby zagospodarowania obszarów powyrobiskowych.

W ramach oferty udostępnimy Ci nieodpłatnie wybraną salę w zarezerwowanym przez Ciebie - odpowiednio wcześniej - terminie. Będziesz mógł w niej zorganizować zajęcia korzystając z naszych pomocy dydaktycznych. Zyskasz swobodę działania i sam zorganizujesz pracę grupy. (Odpowiadasz przy tym za zachowanie i bezpieczeństwo uczniów. W ramach tej usługi nie można skorzystać z usługi przewodnika oraz z audioprzewodników).

Maksymalny dostępny czas lekcji to: 45 minut.

Wstęp: wolny

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo, pod numerami telefonów: 44 635 19 22, 503 119 739 / 44635 19 19, bądź pod adresem e-mail: rezerwacje@gigantymocy.pl.

 

Dostępne okazy i pomoce dydaktyczne

SALA WIOSNA

✔ okazy paleontologiczne (amonity, małże, gąbki itd.),

✔ plansze prezentujące: spiralę dziejów, dryf kontynentów, transgresję i regresję morza oraz opisy organizmów żyjących w morzu jurajskim, które okażą się przydatne podczas prowadzenia zajęć z takich przedmiotów, jak biologia (zoologia, ewolucja), geografia (geologia, paleontologia, klimatologia);

SALA LATO

✔ okazy paleontologiczne ,

✔ prezentacja multimedialną wybranych gatunków roślin,

✔ planszę z tematyki ewolucji roślin,

✔ gablotę palinologiczną,

✔ interaktywną grę rozwijająca pamięć- Botaniczne Memo,

✔ grę edukacyjną Odgadywanie gatunków roślin, które pomogą przeprowadzić Ci zajęcia z takich przedmiotów, jak geografia (paleontologia), biologia (ewolucjonizm, botanika);

SALA JESIEŃ

✔ okazy skał osadowych, przekrój geologiczny przez złoże węgla brunatnego „Bełchatów”,

✔ plansza prezentująca proces powstawania węgla brunatnego, które ułatwią prowadzenie zajęć z geografii (geologia);

SALA ZIMA

✔ okazy fragmentów skał skandynawskich, żwirów, pisaków i bursztynów,

✔ fragmenty kości oraz model szkieletu mamuta włochatego,

✔ plansze prezentujące: etapy zlodowaceń na terenie Polski, fauna i flora plejstocenu, drzewo rodowe i ewolucja człowieka, które umożliwią przeprowadzenie zajęć z takich przedmiotów, jak geografia (geologia, geomorfologia, klimatologia), biologia (ewolucjonizm, antropogeneza, botanika, zoologia);

SALA BUDZENIE

✔ profil litologiczny pola Bełchatów,

✔ filmy prezentujące pracę w kopalni,

✔ modele maszyn górniczych (koparki węglowej oraz zwałowarki),

✔ gablota przedstawiająca dystynkcje górnicze, które umożliwią przeprowadzenie zajęć z takich przedmiotów, jak geografia (geologia, ochrona środowiska);

SALA PORANEK

✔ archiwalne zdjęcia z Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego

✔ kroniki filmowe obrazujące Bełchatów w przeszłości,

✔ portrety osób zasłużonych dla rozwoju miasta i regionu.

Wyposażenie sali stwarza idealne możliwości do prowadzenia zajęć z historii regionu.

SALA POŁUDNIE I POPOŁUDNIE

✔ oryginalny pulpit sterowniczy z nastawni, filmy i interaktywne gry edukacyjne o produkcji prądu elektrycznego,

✔ szafki poświęcone znanym fizykom i ich dokonaniom,

✔ stanowiska doświadczalne (drabina Jacoba, prądnice, itd.),

✔ schemat budowy kotła, młyna i turbiny- urządzeń niezbędnych w procesie technologicznym produkcji prądu w bełchatowskiej elektrowni, schemat przemiany energii.

Niniejsze eksponaty i pomoce dydaktyczne ułatwią i uatrakcyjnią zajęcia z fizyki (elektryczność, magnetyzm).

SALA WIECZÓR I NOC

✔ plan sytuacyjny kopalni wraz z opisem kierunków rekultywacji oraz plan zagospodarowania przestrzennego Góry Kamieńsk

✔ gra edukacyjna a także interaktywna podłoga obrazująca przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zagospodarowania oraz rozwoju przestrzennego okolic Bełchatowa

✔ GIGA makieta o rekultywacji terenów powyrobiskowych

✔ aplikacja Giganty Mocy VR 3D, prezentująca wielkie koparki pracujące w wyrobisku węgla brunatnego oraz wielkie turbiny Elektrowni Bełchatów. 

Sale te stanowią idealne miejsce do realizacji zajęć w ramach przedmiotów; geografia (ochrona środowiska), biologia (botanika).

Sponsor tytularny

PGE

Organizator

Sponsor 2ROTTripadvisorPOT