PGE Giganty Mocy - Pierwsze w Polsce muzeum o węglu i energii. Doskonały pomysł na wycieczkę szkolną. Muzeum w Łódzkiem atrakcyjne dla rodzin z dzieckiem, dziećmi, rodziną.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej gigantymocy.pl

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie: www.mckbelchatow.pl oraz www.gigantymocy.pl.

Data publikacji strony internetowej:
www.mckbelchatow.pl - 01.05.2014
www.gigantymocy.pl - 01.05.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
www.mckbelchatow.pl - 01.05.2014
www.gigantymocy.pl - 01.05.2014

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

- obraz bez atrybutu alt

- w łączu do obrazu brakuje tekstu alternatywnego

- w nagłówku brakuje tekstu

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

- filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Ułatwienia na stronach podmiotowych
Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- kontrast elementów tekstowych (Poziom Walidacji AA WCAG)
- kod HTML-a OK. (Poziom Walidacji A WCAG)
- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki


Instytucja nie posiada aplikacji mobilnych.
W instytucji nie ma możliwości odsłuchu treści zamieszczanych na stronach internetowych instytucji.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Katarzyna Leśniak
E-mail: katarzyna.lesniak@mckbelchatow.pl
Telefon: 44 635 00 48

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie w/w terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Miejskie Centrum Kultury
Pl. Narutowicza 1A
97-400 Bełchatów
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Miejskie Centrum Kultury zlokalizowane jest w pięciu budynkach:

 

1. Miejskie Centrum KulturyPl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów

W budynku znajduje się sala kinowa kina Kultura, kasa kina, sala koncertowa, sala teatralna. W budynku zlokalizowane są również działy: finansowy, kadr, sekretariat, Inspektor ochrony danych, Dyrekcja.

Budynek został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:
- na zewnątrz budynku, przed wejściem głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- w budynku zainstalowana jest winda umożliwiająca dostęp na pierwszą kondygnację budynku; - dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze, - toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na obu piętrach budynku, - do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. - wewnątrz budynku znajdują się tablice informacyjne wskazujące kierunek dostępu do poszczególnych działów, przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń umieszczono tabliczki informacyjne, - w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. 

 

2. MCK PGE Giganty Mocy, Pl. Narutowicza 3, 97-400 Bełchatów

W budynku znajduje się sala teatralno-widowiskowa, Ekspozycja MCK PGE GM, szatnia, kasa, sklepik, sala baletowa. W budynku zlokalizowane są również działy: techniczny, artystyczno-plastyczny, marketingu, dział ds. Ekspozycji GM oraz pracownie przeznaczone na prowadzenie różnego typu zajęć amatorskiego ruchu artystycznego, pomieszczenia gospodarcze.

Budynek został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:
- na zewnątrz budynku, przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, - wejście od strony ulicy Lecha i Marii Kaczyńskich nie stwarza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
- w sali teatralno-widowiskowej wyznaczono 6 miejsc z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim,
- w budynku zainstalowana jest winda umożliwiająca dostęp na pierwszą kondygnację budynku; - dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze, - toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na obu piętrach budynku, - do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. - wewnątrz budynku znajdują się tablice informacyjne wskazujące kierunek dostępu do poszczególnych działów, przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń umieszczono tabliczki informacyjne, - w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

3. MCK GWAREK, Os. Dolnośląskie 204 B, 97-400 Bełchatów

W budynku odbywają się spotkania klubów działających przy MCK, różnego rodzaju warsztaty amatorskiego ruchu artystycznego, znajduje się tam również modelarnia, część pomieszczeń jest wynajmowana,

- do budynku prowadzą trzy wejścia, nie przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
- wewnątrz budynku znajdują się tablice informacyjne wskazujące kierunek dostępu do poszczególnych pomieszczeń. - do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. -- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

4. MCK Grocholice, ul. Rynek Grocholski 18, 97-400 Bełchatów

W budynku znajduje się pracownia plastyczna, ceramiczna, muzyczna, fotograficzna, część pomieszczeń jest wynajmowana.

- wejście do budynku nie jest przystosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
- wewnątrz budynku znajdują się tablice informacyjne wskazujące kierunek dostępu do poszczególnych pomieszczeń. - do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. - w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 

5. BUDYNEK MCK, Pl. Wolności 10, 97-400 Bełchatów

W budynku znajduje się sala warsztatów kulinarnych, sale wielofunkcyjne, pomieszczenia biurowe, część budynku jest wynajmowana.

Budynek został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

- Cały budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (winda). W Sali warsztatów kulinarnych znajdują się 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnością słuchu i/lub mowy,

- wejścia do budynku nie stwarzają barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,

- toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na obu piętrach budynku,

- do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

- wewnątrz budynku przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń umieszczono tabliczki informacyjne,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Sponsor tytularny

PGE

Organizator

Sponsor 2ROTTripadvisorPOT