PGE Giganty Mocy - Pierwsze w Polsce muzeum o węglu i energii. Doskonały pomysł na wycieczkę szkolną. Muzeum w Łódzkiem atrakcyjne dla rodzin z dzieckiem, dziećmi, rodziną.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Sponsor

 

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to jedna ze spółek wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Grupy Kapitałowej PGE. PGE GiEK zajmuje się wydobywaniem węgla brunatnego oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Spółka składa się z centrali i 7 oddziałów  zlokalizowanych na terenie 5 województw. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

Spółka jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, z udziałem na poziomie 87 proc. krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej - wytwarza ok. 31 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Elektrownia Bełchatów.

Elektrownia Bełchatów jest największą w Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym. To nowoczesna, w wysokim stopniu zautomatyzowana elektrownia , spełniająca wszystkie wymagania
i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Produkując najtańszą energię elektryczną w kraju
i posiadając bardzo wysoki wskaźnik dyspozycyjności, zajmuje wiodącą pozycję wśród wytwórców energii elektrycznej w kraju. Roczna produkcja energii stanowi prawie 22% produkcji krajowej. Moc elektryczna zainstalowana Elektrowni Bełchatów (4928 MW) stanowi prawie 50% mocy elektrycznej zainstalowanej w całej Grupie PGE.

Produkcja energii elektrycznej netto w 2019 roku osiągnęła wielkość  27,30TWh, co stanowiło prawie 20 % energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Jest to najwyższy udział
w produkcji krajowej energii elektrycznej spośród wszystkich jej wytwórców. Moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów w momencie przekazania do eksploatacji ostatniego z bloków w dniu 12.10.1988 roku wynosiła 4 320 MW. W latach 1997 – 2005 moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów była stopniowo zwiększana na wszystkich dwunastu blokach, co było efektem przeprowadzanych kolejno modernizacji turbin – o 10 MW na każdym bloku. Moc zainstalowana 12 bloków energetycznych
w Elektrowni Bełchatów na koniec  roku 2005 wynosiła 4440 MW. W wyniku przeprowadzonych modernizacji turbin (części NP) nastąpiło zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa na każdym bloku energetycznym o około 3%.

W latach 2007 – 2016 bloki nr 3 – 12 przeszły kompleksowe remonty modernizacyjno-odtworzeniowe, które pozwoliły na przedłużenie ich pracy o kolejne 20 - 25 lat a także dostosowały je do zaostrzonych standardów emisyjnych wprowadzonych Dyrektywą IED z dniem 1 stycznia 2016 r.
W wyniku tych modernizacji moc osiągalna Elektrowni Bełchatów wzrosła do 5 472 MW. W drugiej połowie 2019 roku moc osiągalna została obniżona w związku z wycofaniem z eksploatacji najstarszego bloku nr 1.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną Elektrownia Bełchatów wprowadziła strategię zwiększania mocy, której założeniem była m.in. budowa nowego bloku energetycznego
o mocy 858 MW. Zgoda na rozpoczęcie rozbudowy Elektrowni Bełchatów została wydana w 2001 roku przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Prace budowlane rozpoczęły się w 2006 roku, a zakończenie budowy nastąpiło w październiku 2011 roku. Nowy blok energetyczny spełnia wszystkie wymagania wynikające z Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wykorzystywane są tutaj najnowocześniejsze i najlepsze dostępne technologie oraz światowe doświadczenia w zakresie realizacji i wyposażenia dużych bloków energetycznych. Inwestycja ta ma ogromne znaczenie dla polskiej elektroenergetyki, a także ma istotne znaczenie dla utrzymania rozwoju całego regionu bełchatowskiego oraz znacznej części województwa łódzkiego. Blok 858 MW jest największym blokiem energetycznym w Polsce, wytwarzającym energię elektryczną na bazie węgla brunatnego.

Dążąc do poprawy efektywności, jakości i skuteczności organizacji Elektrownia Bełchatów prawie 20 lat temu wdrożyła i ciągle utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP
i Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o specjalistyczne normy krajowe i międzynarodowe.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna– Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest liderem polskiego górnictwa węgla brunatnego. Na rynku polskim funkcjonuje od ponad 45 lat. Głównym przedmiotem działalności jest wydobycie węgla brunatnego na potrzeby produkcji energii w Elektrowni Bełchatów.

Kopalnia Bełchatów jest największą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych w Europie.

Kopalnia funkcjonuje od 17 stycznia 1975 r. Wydobycie węgla ze złoża węgla brunatnego „Bełchatów” prowadzone jest w dwóch Polach: Pole Bełchatów i Pole Szczerców. Pierwsze tony węgla brunatnego wydobyto w wyrobisku Pola Bełchatów 19 listopada 1980 r. Od tej pory wydobycie węgla sukcesywnie rosło, aż do 1989 roku, kiedy osiągnięto projektowaną zdolność wydobywczą na poziomie 38,5 mln ton rocznie. W dniu 21 października 2002 r. rozpoczęto górnicze roboty udostępniające złoże węgla brunatnego w wyrobisku Pola Szczerców, a pierwszy węgiel z tego Pola został wydobyty 17 sierpnia 2009 r. Obecne wydobycie węgla brunatnego w Kopalni Bełchatów jest na poziomie ok. 42 mln ton na rok, co stanowi około 70 proc. wydobycia tego surowca w Polsce. Dla osiągnięcia takich wyników trzeba rocznie zdejmować ponad 130 mln m³ nadkładu. Zgodnie z planem zagospodarowania, zasoby węgla w KWB Bełchatów zostaną wyczerpane do końca 2038 roku. Równolegle do działalności wydobywczej Kopalnia Bełchatów zajmuje się zagospodarowaniem kopalin, które współtowarzyszą złożu węgla. Od kilku lat systematycznie rośnie wydobycie i sprzedaż piasków, żwirów, kruszyw i iłów. Część kopalin jest selektywnie eksploatowana i składowana na złożach wtórnych. Służą one jako baza surowcowa dla przedsięwzięć inwestycyjnych kopalni oraz dla zewnętrznych odbiorców surowców mineralnych. Poza tym na bazie kredy jeziornej i węgla brunatnego wytwarzane są ekologicznie czyste, tanie nawozy mineralne niezbędne do produkcji zdrowej żywności. Kopalnia Bełchatów jest firmą nowoczesną i przyjazną środowisku.

W Polu Bełchatów powierzchnia wyrobiska eksploatacyjnego i zwałowiska wewnętrznego wynosi aktualnie (wg stanu na 16.01.2021 r.) 3 274 ha, natomiast w Polu Szczerców powierzchnia wyrobiska eksploatacyjnego i zwałowiska wewnętrznego to 2082 ha, natomiast powierzchnia zwałowiska zewnętrznego to 1169 ha.

Ochrona przyrody i naturalnego otoczenia człowieka jest jednym z najważniejszych celów, które bełchatowska kopalnia konsekwentnie realizuje.

Odkrywkowa metoda wydobycia węgla brunatnego, jaką wykorzystuje kopalnia, wpływa na zmianę środowiska naturalnego. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska była  i jest stawiana na równi ze strategicznymi działaniami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu górniczego. Kopalnia realizuje zadania proekologiczne polegające na przywróceniu równowagi przyrodniczej (rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, odprowadzanie czystych wód kopalnianych i oczyszczonych ścieków) oraz racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego.

Najbardziej spektakularnym efektem działań rekultywacyjnych jest Góra Kamieńsk, która powstała na obszarze zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego Pola Bełchatów. W ramach dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu Kopalnia Bełchatów utworzyła tutaj Ośrodek Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk” i wybudowała niezbędną infrastrukturę, która służy nie tylko lokalnej społeczności.

Sponsor tytularny

PGE

Organizator

Sponsor 2ROTTripadvisorPOT