Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników.
Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Sponsor

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jeden z koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju - PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. PGE GiEK S.A. składa się z centrali i 12 oddziałów, które znajdują się na terenie dziewięciu województw naszego kraju. Są to kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

Spółka jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 78% krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej - wytwarza ok. 38 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej. Dostarcza na rynki lokalne blisko  21 mln GJ ciepła.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zatrudnia łącznie ponad 19 tys. pracowników.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest liderem polskiego górnictwa węgla brunatnego - to największa kopalnia odkrywkowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Eksploatuje złoże o zasobach szacowanych całościowo na ponad 2 mld ton. Wydobycie węgla brunatnego w bełchatowskiej Kopalni osiąga 42 mln ton. To ponad połowa rocznego wydobycia w Polsce.

Bełchatowski węgiel jest najtańszym paliwem energetycznym w Polsce, z którego produkowana jest najtańsza energia w kraju.

Mając na uwadze ciągły rozwój i zapewnienie funkcjonowania Elektrowni Bełchatów, kopalnia kontynuuje jedną z największych krajowych inwestycji związaną z utrzymaniem zdolności wydobywczych kopalni i kontynuacją eksploatacji w Polu „Szczerców”. Zasoby węgla brunatnego w tym polu, zgodnie z planem zagospodarowania, zostaną wykorzystane do 2038 r.

Nie mniej ważną dla KWB Bełchatów inwestycją jest budowa kopalni w Złoczewie, która przyczyni się do dalszego rozwoju kopalni i elektrowni, a także pozwoli na utrzymanie zdolności produkcyjnych i stabilności zatrudnienia. 

Złoczewskie złoże jest jednym z perspektywicznych złóż węgla brunatnego uwzględnionym w projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 r. Jego zasoby szacowane są na 450 mln ton węgla brunatnego. Eksploatacja tego złoża przedłuży funkcjonowanie bełchatowskiego kompleksu górniczo-energetycznego do 2055 r.

Realizowany od lat w KWB Bełchatów model zarządzania, który opiera się na harmonii ze środowiskiem naturalnym i społecznym, przekłada się na ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Nieustanna troska o naturalne środowisko człowieka, o pracowników i lokalną społeczność, a także aktywne uczestnictwo w różnorodnych inicjatywach podejmowanych przez lokalne i krajowe organizacje jest przykładem dobrego dialogu z interesariuszami.

Ochrona przyrody i naturalnego otoczenia człowieka jest jednym z najważniejszych celów, które bełchatowska kopalnia konsekwentnie realizuje.

Odkrywkowa metoda wydobycia węgla brunatnego, jaką wykorzystuje kopalnia, wpływa na zmianę środowiska naturalnego. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska była  i jest stawiana na równi ze strategicznymi działaniami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu górniczego. Kopalnia realizuje zadania proekologiczne polegające na przywróceniu równowagi przyrodniczej (rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, odprowadzanie czystych wód kopalnianych i oczyszczonych ścieków) oraz racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego.

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów to największa w Europie elektrownia opalana węglem brunatnym.

Podstawową działalnością elektrowni jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

W momencie powstania moc zainstalowana Elektrowni wynosiła 4.320 MW, na co składała się moc dwunastu 360-megawatowych bloków energetycznych. Pierwszy z nich zsynchronizowano z siecią krajową 29 grudnia 1981 roku. Pełną moc projektowaną elektrownia osiągnęła 12 października 1988 roku, z chwilą przekazania do eksploatacji ostatniego z jej dwunastu bloków energetycznych. Dzięki rozpoczętemu w roku 1997 programowi modernizacyjnemu moc Elektrowni wzrosła do 4450 MW.

Po oddaniu do eksploatacji nowego bloku energetycznego w październiku 2011 roku   moc Elektrowni zwiększyła się o kolejne 858 MW. Tym samym łączna moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów wynosi obecnie 5298 MW, a moc osiągalna 5342 MW.

Do 30 kwietnia 1999 r. Elektrownia Bełchatów prowadziła swoją działalność jako przedsiębiorstwo państwowe. Dziewiętnastego marca 1999 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Elektrownia „Bełchatów" S.A., Spółka rozpoczęła swoją działalność 1 maja 1999 roku. Od 9 marca 2004 roku Elektrownia działała w strukturach Grupy BOT, by trzy lata później, 9 maja 2007 roku, stać się częścią Polskiej Grupy Energetycznej. W tym dniu Skarb Państwa dokonał wniesienia 85 proc. akcji spółek PGE Energia S.A. i BOT Górnictwo i Energetyka S.A. jako wkładu niepieniężnego do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Dziewiątego października 2008 powołano do życia spółkę o nazwie PGE Elektrownia Bełchatów S.A.,  której powierzono funkcję Spółki przejmującej w procesie konsolidacji 13 spółek w ramach linii biznesowej Energetyka Konwencjonalna Grupy Kapitałowej PGE. Proces ten został zakończony 1 września 2010 roku. Elektrownia Bełchatów stała się oddziałem skonsolidowanej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna.

Obecnie Elektrownia Bełchatów jest największą w Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym i zajmuje wiodącą pozycję wśród wytwórców energii elektrycznej w kraju. Moc pracujących tu bloków energetycznych stanowi około 19% mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. Roczna produkcja energii wynosi ok. 28 TWh, co stanowi ok. 20% produkcji krajowej. Średnie obciążenie bloków nie ulega istotnym zmianom i waha się w granicach 91-93% mocy zainstalowanej. Dzięki temu elektrownia osiąga najwyższe w Polsce wskaźniki czasu pracy bloków energetycznych, tj. ok. 6300 godz. w ciągu roku w przeliczeniu na moc znamionową. Energia z Bełchatowa jest najtańszą energią elektryczną w kraju.

Działania proekologiczne realizowane w Elektrowni Bełchatów doceniane są zaś zarówno przez polskie, jak i europejskie organizacje, zajmujące się szeroko rozumianą ochroną środowiska. Elektrownia Bełchatów dotrzymuje wszystkich europejskich standardów emisyjnych. Przeprowadzone modernizacje i zastosowanie nowoczesnych technologii pozwalają na znaczące redukcje emisji tlenków azotu i dwutlenku węgla. Bloki elektrowni wyposażone są nie tylko w wysokosprawne elektrofiltry, których skuteczność odpylania wynosi 99,6%, ale również Instalacje Odsiarczania Spalin, dzięki którym elektrownia stała się również prężnym producentem gipsu syntetycznego.

 

Sponsor tytularny

PGE

Organizator

Sponsor 2ROTTripadvisorPOT