Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników.
Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

„Bioróżnorodność wokół nas” – program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie wraz z Ekspozycją PGE Giganty Mocy zaprasza mieszkańców powiatu bełchatowskiego do udziału w projekcie pn. "Bioróżnorodność wokół nas" - program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego.

 

Projekt "Bioróżnorodność wokół nas" - program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego to połączenie interaktywnych warsztatów edukacyjnych z terenowymi zajęciami u stóp "Niebieskich Źródeł". Adresatami są wszyscy mieszkańcy regionu bełchatowskiego - zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli oraz rodziny z dziećmi. 

 

Główną ideą projektu jest uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i ekologii, a w szczególności zaznajomienie się z walorami przyrodniczymi województwa łódzkiego jak i ich promowanie. Chcemy uwrażliwić mieszkańców na piękno otaczającej nas przyrody, pokazać miejsca szczególnie atrakcyjne pod względem bioróżnorodności jak i krajobrazu, przedstawić różne funkcje ekosystemów i sposób ich ochrony. Projekt ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych jak i indywidualnej odpowiedzialności za środowisko. Dzięki udziałowi w wycieczce połączonej z warsztatami, uczestnicy staną się ambasadorami przyrody województwa łódzkiego. 

 

Projekt składa się z dwóch etapów: konkurs na najciekawszego Lapbooka oraz warsztaty edukacyjne połączone ze zwiedzaniem Ekspozycji PGE Giganty Mocy oraz wyjazdem do "Niebieskich Źródeł"

 

Konkurs na najciekawszego lapbooka:

Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu książki przedstawiającej wiedzę o tematyce "Bioróżnorodność wokół nas".

Tworzenie Lapbooka ma na celu pobudzenie kreatywnego i analitycznego myślenia oraz umiejętności pracy w grupie. Wykonane przez uczestników Lapbooki mogą być przez długi czas wykorzystywane jako codzienne pomoce dydaktyczne w poszerzaniu wiedzy z zakresu przyrody, a także jako pomoc przy odrabianiu prac domowych z dziećmi. Laureaci konkursu – maksymalnie 45 osób, wezmą udział w kolejnym etapie projektu, którym będzie zwiedzanie ekspozycji PGE Giganty Mocy w Bełchatowie oraz udział w warsztatach połączonych z wyjazdem do "Niebieskich Źródeł" (więcej informacji na temat rekrutacji uczestników projektu znajduje się w zakładce obok).

 

Warsztaty ze zwiedzaniem Ekspozycji i wyjazdem do "Niebieskich Źródeł":

Podczas zwiedzania Ekspozycji mieszkańcy powiatu bełchatowskiego dowiedzą się, jak przez miliony lat zmieniała się różnorodność organizmów roślinnych i zwierzęcych na terenie województwa łódzkiego. Odbędą wirtualną podróż przez epoki geologiczne aż po czasy przyszłe. dowiedzą się, jak wyglądały tereny dzisiejszego województwa łódzkiego, w czasach kenozoiku, jak zmieniała się roślinność i struktura geologiczna na przestrzeni milionów lat, a także jakie gatunki fauny i flory występują w naszym województwie obecnie. 

Wizyta w naszej Ekspozycji będzie teoretycznym wstępem do dostosowanych percepcyjnie do możliwości uczestników w każdym wieku warsztatów. Laureaci zapoznają się z bioróżnorodnością fauny i flory województwa łódzkiego, nauczą się rozpoznawać gatunki drzew na podstawie ich liści oraz przekroju drzewa. Będą tez mieli możliwość poznać gatunki zwierząt występujących na naszym terenie, ich sylwetki i zwyczaje. Wszystko dopełnione będzie pracą w grupach oraz dobrą zabawą.

Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w jednodniowej wycieczce edukacyjnej do skansenu rzeki Pilicy i Niebieskich Źródeł połączonej z warsztatami edukacyjnymi, podczas którego zaobserwują w terenie bioróżnorodność organizmów obecnie występujących na terenie województwa łódzkiego. 

Tam wezmą udział w prelekcjach : „Ochrona różnorodności biologicznej w Puszczy Pilickiej - jednego z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w województwie łódzkim” oraz „Ekohydrologia dla zrównoważonego zarządzania wodą w zlewni Pilicy oraz przeciwdziałania eutrofizacji i zachowania bioróżnorodności”.

Prelekcje poprowadzą:

* dr hab. Edyta Kiedrzyńska - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki 

* dr Marcin Kiedrzyński - Pracownia Ekologii  i Adaptacji Roślin, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.

 

Poziom poruszonych podczas prelekcji i warsztatów zagadnień, będzie dostosowany do wieku uczestników.

Na zakończenie nad Zalewem Sulejowskim w okolicach Zarzęcina odbędą się zajęcia "Zastosowanie rozwiązań biotechnologii ekohydrologicznych dla ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do Zbiornika Sulejowskiego, ograniczenia jego eutrofizacji i zachowania bioróżnorodności".
Prelekcje poprowadzą doświadczeni wykładowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

Projekt "Bioróżnorodność wokół nas" - program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

 

 

Sponsor tytularny

PGE

Organizator

Sponsor 2ROTTripadvisorPOT